CISO #Poland Press 21.03.2023

CISO #Poland to całkowicie niekomercyjna inicjatywa skupiająca obecnie ponad 120 szefów cyberbezpieczeństwa największych firm prywatnych i państwowych, regulatorów rynku, jednostek akademickich, a także przedstawicieli administracji rządowej oraz mediów branżowych.

Nazwa CISO pochodzi od angielskiej nazwy stanowiska osoby pełniącej rolę dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji – CISO (Chief Information Security Officer). 

Budowa społeczności rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku jako miejsce wymiany informacji, doświadczeń i współpracy liderów bezpieczeństwa informacji. 

Członkowie naszej społeczności to przedstawiciele największych firm z branży wydobywczej, produkcyjnej, zbrojeniowej, energetyki, przemysłu ciężkiego i chemii, przetwórstwa i dystrybucji węglowodorów, farmacji i chemii, banków i ubezpieczycieli, transportu kolejowego i lotniczego, jednostek akademickich, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców cyfrowych, a także największych firm doradczych. Na pokładzie mamy też szefów bezpieczeństwa urzędów państwowych, regulatorów rynku, ministerstw oraz KPRM – powiedział dr inż. Andrzej Bartosiewicz, Prezes Fundacji. 

Jako kolejny etap rozwoju społeczności CISO to powołanie do życia 21 marca 2023 fundacji CISO #Poland, której założycielami jest prawie dwudziestu szefów bezpieczeństwa z całej Polski. 

Do naszej grupy zapraszamy nie tylko CISO ale też osoby kierujące jednostkami takimi jak SOC, CERT czy CSIRT. Otwarci jesteśmy na zarówno na liderów cyberbezpieczeństwa branżowych podmiotów standaryzujących, regulatorów rynku jak również przedstawicieli władz państwowych i samorządowych – dodaje Marcin Kabaciński, Członek Zarządu Fundacji.

CISO #Poland powstaje w momencie, kiedy cyberbezpieczeństwo stało się jednym z ważniejszych filarów bezpieczeństwa państwa – liczne ataki grup sponsorowanych przez wrogie rządy, cyberprzestępcy działający bez skrupułów przy jednoczesnym braku specjalistów bezpieczeństwa IT. 

Będąc w takim momencie historii – zagrożenia stabilności społeczeństwa wynikające z cyberoprzestępczości i aktywności zagranicznych zorganizowanych grup cyber-przestępczych, przy jednocześnie prowadzonych inicjatywach legislacyjnych w Unii Europejskiej (wdrożenie NIS2 oraz DORA) przekonują nas o konieczności bezpośredniej współpracy nie tylko pomiędzy CISO ale też z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami europejskimi oraz partnerami z innych krajów – dodaje Jarosław Sordyl, Członek Zarządu i współzałożyciel Fundacji.