Społeczność CISO #Poland

Grupa dyskusyjna CISO #Poland

    • Celem czatu grupowego na Signal jest stworzenie zaufanej grupy CISO i managerów bezpieczeństwa w Polsce, która może zbudować pierwszą „masę krytyczną” i skutecznie podjąć działania związane z wymianą informacji w społeczności CISO.
    • Ustanowiony czat grupowy ma charakter przekrojowy i jest przeznaczony do dyskusji na tematy, które są przedmiotem ogólnego zainteresowania CISO pochodzących z różnych środowisk, o różnym poziomie doświadczenia i reprezentujących różne branże.
    • CISO #Poland prowadzi następujące kanały dyskusyjne: ogólny, NEWS oraz PRACA.
    • Każda osoba występująca w komunikacji grupowej musi być identyfikowana przez imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwę podmiotu przy jakim jest afiliowana.

Zasady dołączania do społeczności

Do grupy CISO #Poland mogą dołączyć wszystkie osoby reprezentujące wysokie standardy etyki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:


• Pełnią funkcję CISO lub równoważne stanowisko zarządcze w zakresie bezpieczeństwa informacji
• Kierują jednostkami SOC, CERT, CSIRT
• Reprezentują państwowe i branżowe podmioty standaryzujące
• Reprezentują władze państwowe i samorządowe w obszarze bezpieczeństwa informacji
• Reprezentują jednostki akademickie w obszarze bezpieczeństwa informacji
• Są uznanymi specjalistami w zakresie cyberbezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem branżowym

Na jedną organizację może przypadać maksymalnie trzech uczestników.

Kanały komunikacyjne CISO #Poland zarządzane są przez Zarząd Fundacji CISO #Poland.