Czym jest

CISO #Poland?

CISO #Poland to miejsce wymiany informacji, doświadczeń i współpracy liderów bezpieczeństwa informacji. Rolą CISO #Poland jest bycie neutralnym pośrednikiem w dyskusjach, pozostawiając tworzenie i wymianę treści dla członków CISO #Poland.

Społeczność CISO #Poland została stworzona, aby działać w interesie wszystkich członków społeczności.

Misja i wizja

CISO #Poland stara się zapewnić równe i sprawiedliwe traktowanie, bez względu na płeć, wiek, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne cechy.

CISO #Poland zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wspierać i wzmacniać potencjał członków społeczności.

&

Misja

tworzenie warunków do współpracy, rozwoju oraz wymiany doświadczeń na płaszczyźnie wzajemnego zaufania i poszanowania.

Cel

stworzenie zaufanej platformy współpracy dla CISO w Polsce w tym zapewnienie warunków do rozwoju oraz wymiany doświadczeń, zapewnienie rozpoznawalności oraz profesjonalnego charakteru organizacji.

Wizja

bycie liderem w definiowaniu i wyznaczaniu kierunków rozwoju cyberbezpieczeństwa, tworzeniu warunków do rozwoju CISO, tworzeniu etycznych zasad działania CISO związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Aktualności

Ransoware – poradnik od CISO#Poland

Przedstawiamy poradnik przygotowania i reagowania na ataki typu Ransoware. Z materiału dowiesz się jak najlepiej zabezpieczyć się przed szyfrowaniem danych, jakie działania podjąć po zaszyfrowaniu a także gdzie szukać pomocy przy ataku typu ransoware. Ransomware -...

Zarząd

dr inż. Andrzej Bartosiewicz

dr inż. Andrzej Bartosiewicz

Prezes Fundacji CISO #Poland / CISO, Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Doktor informatyk, 27 lat doświadczenia zawodowego w branży IT, ekspert cyberbezpieczeństwa w obszarze IT oraz systemów automatyki przemysłowej – ICS. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskał doktorat z informatyki na Politechnice Warszawskiej w 2008 roku.

Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badawczego „Cyberbezpieczeństwo” Politechniki Warszawskiej oraz założycielem stowarzyszenia „CISO #Poland”.

Marcin Kabaciński

Marcin Kabaciński

Członek Zarządu Fundacji CISO #Poland / CISO, PayPo

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, kierunek – Cybernetyka, oraz oficerem rezerwy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Zdobywał doświadczenie w Centrum Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz w sektorze telekomunikacyjnym. Obecnie jako CISO w PayPo odpowiada za rozwój cyberbezpieczeństwa w polskim fintechu branży BNPL.

Jarosław Sordyl

Jarosław Sordyl

Członek Zarządu Fundacji CISO #Poland

Ekspert w cyberbezpieczeństwie, wieloletni menadżer, konsultant i praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa przemysłowego – ICS/OT i zarządzania incydentami. Ekspert w budowie i zarządzaniu zespołami cyberbezpieczeństwa SOC, CERT/CSIRT/IRT. Posiada certyfikaty Lead Auditor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Certified Lead Penetration Tester.