Zarząd

dr inż. Andrzej Bartosiewicz

dr inż. Andrzej Bartosiewicz

Prezes Fundacji CISO #Poland / CISO, Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Doktor informatyk, 27 lat doświadczenia zawodowego w branży IT, ekspert cyberbezpieczeństwa w obszarze IT oraz systemów automatyki przemysłowej – ICS. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskał doktorat z informatyki na Politechnice Warszawskiej w 2008 roku.

Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badawczego „Cyberbezpieczeństwo” Politechniki Warszawskiej oraz założycielem stowarzyszenia „CISO #Poland”.

Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji dla największych firm polskich i koncernów światowych: CISO  w międzynarodowym koncernie Thales, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Korporacyjnego (CISO) w Grupie Netia oraz Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej (CISO) w Polskiej Grupie Energetycznej. 

Pełnił rolę CEO w  kalifornijskim start-up technologicznym z obszaru cyberbezpieczeństwa – Yonita Inc. Przez 9 lat zarządzał domeną „.PL” jako dyrektor Działu Domen w NASK. Swoją karierę zaczynał w firmie COMARCH, którą opuszczał jako Dyrektor Wykonawczy / Dyrektor Centrum Systemów ERP.

Prowadził liczne projekty międzynarodowe z obszaru cyberbezpieczeństwa na rzecz Komisji Europejskiej na Bałkanach oraz reprezentował Rząd RP w Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) w Genewie. Przez 4 lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji non-profit CENTR. Legitymuje się certyfikatami bezpieczeństwa i jest członkiem wielu organizacji branżowych.

Marcin Kabaciński

Marcin Kabaciński

Członek Zarządu Fundacji CISO #Poland / CISO, PayPo

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, kierunek – Cybernetyka, oraz oficerem rezerwy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Zdobywał doświadczenie w Centrum Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz w sektorze telekomunikacyjnym. Obecnie jako CISO w PayPo odpowiada za rozwój cyberbezpieczeństwa w polskim fintechu branży BNPL. Z sukcesem tworzył i zarządzał Security Operation Center (SOC) w Centralnym Ośrodku Informatyki, skutecznie odpierając ataki na systemy administracji publicznej oraz rejestry państwowe. Brał aktywny udział w projekcie wdrożenia e-dowodu zakończonego sukcesem w marcu 2019 roku. Posiada Certyfikat CISM (Certified Information Security Manager) oraz jest aktywnym członkiem stowarzyszenia ISACA Warsaw Chapter. W latach 2019-2021 jako Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w COI budował Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (RKB), filar programu Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP) w Rządowej Chmurze Obliczeniowej. Wcześniej zarządzał bezpieczeństwem systemów takich jak CEPIK, PESEL, ePUAP oraz Profil Zaufany.

Jarosław Sordyl

Jarosław Sordyl

Członek Zarządu Fundacji CISO #Poland

Ekspert w cyberbezpieczeństwie, wieloletni menadżer, konsultant i praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa przemysłowego – ICS/OT i zarządzania incydentami. Ekspert w budowie i zarządzaniu zespołami cyberbezpieczeństwa SOC, CERT/CSIRT/IRT. Posiada certyfikaty Lead Auditor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Certified Lead Penetration Tester.

Pełnił funkcję szefa bezpieczeństwa informacji w organizacji transportowej oraz dyrektora cyberbezpieczeństwa w korporacjach elektroenergetycznych i paliwowych. Członek zarządu European Energy – Information Sharing Analysis Center (EE-ISAC) w latach 2018-2019. Uczestnik programu „IVLP Cybersecurity” organizowanego przez DHS i DOJ USA dla liderów w cyberbezpieczeństwie. Wykładowca, prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, członek zespołu badawczego ds. cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie we Florencji. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym ISACA, ISSA International i HTCIA.