Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest CISO #Poland, ul. Nicejska 1/115, 02-763 Warszawa, KRS: 0001031856, NIP: 5214016952,REGON: 52515034500000, adres poczty elektronicznej: contact@cisopoland.org  (dalej: Administrator).

Gromadzenie danych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje wprowadzane podczas wypełniania formularza —  imiona i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, afiliacja – pracodawca lub inna instytucja;
 2. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

Przetwarzanie danych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub formularzy będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 2. organizacji spotkań i wydarzeń;
 3. kontaktu e-mail w sprawach związanych z wydarzeniami na które się zapisałeś;
 4. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane osobowe nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

Dane osobowe nie będą profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty.

Przechowywanie danych

Co do zasady dane osobowe uczestników spotkania są usuwane po wyczerpaniu potrzeby ich przetwarzania – najczęściej po organizacji spotkania, o ile użytkownik nie wyraził zgody na ich dalsze przechowywanie. W uzasadnionych interesem prawnym Fundacji przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej.

Twoje prawa

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [adres e-mail].
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).